تبلیغات
ایران شناسی - آئین مانی

آئین مانی

شنبه 16 خرداد 1388 01:50 ب.ظنویسنده : آرمین خانی

 

در قرن سوم میلادی آئین دیگر همگانی یعنی (آئین مانوی) در اطراف مرزهای مشترک ایران و بابل نمایان گردید. مؤسس آن مانی یا مانس نام داشت و نسبش از طرف مادر به اشکانیان (پارتیان) میرسید. نام پدرش تیک (پاتک) یا فوتتق بابک پسر ابوبزرام بود که از همدان به بابل در بین النهرین رفته بود. وی به سال 215 یا 216 میلادی (سال چهارم سلطنت اردوان، آخرین پادشاه اشکانی) در قریه ماردینر در ولایت «مسن» ناحیه نهر کوتاه در بابل باستانی متولد شد. پس از فرا گرفتن علوم متداول زمان خود به آئین مغتسله که یکی از فرقه های گنوسی است و در آن زمان در نواحی بین فرات و دجله ساکن بودند درآمد؛ ولی بعد هنگامی که از ادیان زمان خود مانند زرتشتی و مسیحی و آیین های گنوسی به ویژه مسلک ابن دیصان و مرقیون آگاهی یافت، منکر مذهب مغتسله گردید. مانی آئین زرتشت را مطالعه کرد و خود را مصلح آن شناخت و بقول خودش در سیزده سالگی (سال 228 میلادی) چند بار مکاشفاتی یافت و فرشته ای اسرار جهان را بدو عرضه داشت و سرانجام پس از آغاز دعوت آئین خود در سال 242 میلادی خویش را فارقلیط که مسیح ظهور او را خبر داده بود معرفی کرد. چنانکه در سرودی که به زبان پهلوی سروده گوید:

«من از بابل زمین آمده ام تا ندای دعوت را در همه جهان پراکنده کنم.»

مانی در باب آفرینش می گفت: در آغاز خلقت دو اصل وجود داشته است. یکی نیک و دیگری بد. نور را خالق خیر و تاریکی را خالق شر میدانست و میگفت:

انسان در این میان مختار است به جلوه های دو اصل مذکور، یعنی به بدی: که تیره اندیشی، نادرستی، خودخواهی احمقانه، کشتار، حق کشی و غیره است. یا به نیکی که روشن اندیشی، مهربانی، دوستی، گذشت، اتحاد، صمیمیت، غمخواری دیگران و غیره است توجه و کمک کند. اگر به نیکی توجه کند، رستگار و اگر به بدی عمل کند سرافکنده و معذب خواهد شد. و حاصل آنکه تمایل به نیکی باعث سرافرازی و عروج و بقا و تمایل به بدی سبب اضمحلال و فنای آدمی می گردد. او می گفت: در حقیقت روشنائی و تاریکی، یا نیکی و بدی (یا روح و ماده) هستند که بعلت اصل غیر قابل تغییر سرنوشت سرشت خود مجبورند به مسیر تعیین شده ازلی خویش ادامه دهند. زیرا در اصل:

از نیک و بدی ناید و از بد ثمر نیک                          این گفته مانی است که او گفته به تفکیک   (رفیع)

در این میان فقط انسان است که با تعیین و انتخاب مسیر تمایلی یا مصلحتی خود میتواند به یکی از آن دو راهی که در پیش دارد عمل کند و یا بهتر بگوئیم:

نیکی و بدی دو راه تعیین شده قطعی است و هر انسانی عامل انتخاب و ادامه حرکت آن دو در وجود خود است.

مانی ابتدا پیرو یکی از فرقه های مسیحی ماندائی یا زارئیان بود. این دسته حضرت یحیی را پیغمبر حقیقی میدانست و عیسی را دروغگو می شمرد، با بی همسری و ریاضت در زندگی مخالفت داشت.

مانی پس از مطالعه آئین زرتشت خود را مصلح آن شناخت. هند را سیاحت کرد و با عقاید بودائی آشنا شد، سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین جدید پرداخت و آن را با ادیان زرتشتی و بودائی و مهری و مسیحی مطابقت داد، ولی تحت تعقیب روحانیان زرتشتی قرار گرفت و محکوم گردید و در سال 276 میلادی در شصت سالگی مصلوب شد.

اصل و مبدأ آئین مانی و علل ظهور آن

پس از سقوط و انقراض دولت اشکانیان و گسترش آئین مسیح که تغییر شکل یافته آئین مهر بود (مشابهت های دینی مسیح با آئین مهر آنقدر زیاد بود و به قدری در ساختن دین مسیح از آئین مهر کمک گرفته شده بود که برای پیروان آئین مهر آسان بود که دین مسیح را بپذیرند؛ بدون اینکه احساس کنند از دین اصلی خود زیاد فاصله گرفته اند:

1. علامت صلیب که خاص آئین مهر بود و بر پیشانی سربازان مهر داغ یا خال کوبی می شد، علامت دین مسیح قرار داده شد.
2. روز یکشنبه که روز خورشید بود بیشتر در اثر تلقین پیروان مهر روز اول هفته مسیحیان شد و آن را روز خدای ما خواندند. (Day of our Lord)
3. روز تولد مهر که در اول زمستان یعنی هنگام بلند شدن روزها پس از رسیدن به کوتاهترین زمان خود بود و روز تولد مهر شناخته می شد، مسیحیان به عنوان روز تولد مسیح شناختند و آن را عید کریسمس یا نوئل خود قرار دادند.
4. مسیح مانند مهر در غار یا (دالان دراز) پا به عرصه وجود می نهد و مانند او از سنگ برخاسته به آسمان میرود.
5. میهمانی مقدس آخرین شام به طوری که در انجیل آمده با شام آخرین شب مهر شباهت دارد.
6. هر دو از مادرانی باکره به وجود می آیند.
7. هیچیک زن نمیگیرند.
8. مهر با کشتن گاو موجب زنده شدن موجودات و تجدید حیات یافتن آنان میگردد و حضرت مسیح نیز مردگان را از گور بر می خیزاند.
9. غسل تعمید در آئین مهر از ضروریات بود و همین امر جزو آداب اصلی مسیحیت گردید.
10. در جزو مراسم و آداب مهر این بود که همه حاضران در خوردن از یک قطعه نان و آب ممزوج با شراب به عنوان هئومه شرکت میکردند و پیروان مسیح نیز در کلیساها نان و شراب میخورند.
11. میترا در پایان جهان به این عالم باز میگردد، تا جهان را پر از عدل و داد کند و اشخاص صالح و درستکار را از اشخاص گناهکار جدا کند و به درستکاران شیر مقدس یعنی هئومه ممزوج با روغن بدهد تا عمر جاوید یابند و حضرت عیسی نیز در پایان جهان به این دنیا باز خواهد گشت.
12. جزو مراسم آئین مهر - ناقوس و روشن کردن شمع هست که هر دو در دین مسیح نیز به چشم میخورد.
13. مهر ایزد عهد و پیمان است، و جالب است که کتاب انجیل را نیز کتاب عهد جدید می نامند.) مغرب زمین دین مسیح را به ایران فرستاد و در مقابل این آئین به مرور در ایالت مرزی ارمنستان و نواحی دیگر بطور کامل بسط و انتشار یافت.

درست در همین زمان بود که دین مانی در ایران به وجود آمد. دین مانی در حقیقت واقع: آئینی است که از ترکیب دین زرتشت و دین مهر و مسیحیت به وجود آمده است، میخواست دینی یگانه و مشترک بین آنها بسازد و اگر این فرض به موفقیت منجر می شد و مورد قبول همه واقع می گردید، خطر بزرگ دو دستگی دین و اختلافات آنها برای همیشه رخت بر می بست.

مانی وقتی به سن 27 رسید (242 میلادی) روزی که شاپور اول تاجگذاری می کرد برای نخستین بار به انتشار دین خود پرداخت. شاپور اول گفتار مانی را پذیرفت و به اتباع خود دستور داد چنان کنند. اینکار بر زرتشتیان سخت ناگوار آمد و موبدان اجتماع کردند تا وی را از این عقیده منصرف سازند. ولی شاپور درخواست آنها را نپذیرفت.

مانی در اثبات عقیده خود کتابهایی چند پرداخت، از جمله کتاب "کنزالاحیاء" است در شرح آنچه در نفس از جهت روشنائی مایه خلاص و از جهت تاریکی مایه فساد است. و در این کتاب افعال نکوهیده را به ظلمت نسبت میدهد. کتاب دیگری دارد بنام "شاپورگان" که نفس رهائی یافته و نفس درآمیخته با اهریمنان و آلوده به کژی را شرح میدهد، و نیز کتابی دارد بنام "الهدی التدبیر" و دوازده انجیل که هر انجیل را به حرفی از حروف تهجی نامیده و نماز را بیان نموده و آنچه باید در خلاص روح بعمل آید توضیح داده است. کتاب دیگر وی "سفرالاسرار" است که آیات و معجزات انبیاء را مورد طعن قرار داده است و بسیاری کتابها و رساله های دیگر.

شاپور مدت ده سال به کیش مانی وفادار ماند، تا اینکه موبد موبدان نزد او رفت و گفت: این مرد دین ترا فاسد کرده است، مرا با او روبرو کن تا با او مناظره و مباحثه کنم. شاپور آنها را روبرو کرد. موبد موبدان در صحبت برتری یافت و شاپور اول از ثنویت دین مانی برگشت و به مذهب زرتشت درآمد. موبدان در صدد قتل مانی برآمدند. مانی ایران را ترک گفت، زیرا شاپور اول او را به کشمیر تبعید کرده بود. وی پس از هند به ترکستان رفت و سپس به چین رهسپار گردید. در چین طرفداران زیادی دور او جمع شدند. این طرفداران جدید بیشتر ترکان آن دیار بودند و از همینجا بود که آوازه شهرت کارهای مربوط به نقاشی و تصویر گری او با آموزش جدید از صنعت گران چینی آغاز گردید.

واقعه اعدام مانی

پس از مرگ شاپور ساسانی در سال 272 میلادی مانی به ایران بازگشت. هرمزد اول مانی را به چشم احترام مینگریست، اما وهرام (بهرام) اول برادر هرمز اول که پادشاهی عشرت طلب و سست عنصر بود؛ مانی را بدست روحانیون زرتشتی سپرد و آنان وی را چندان عذاب دادند تا زندگی را بدورد گفت. بنابر یک روایت مانی، مصلوب شد و برخی گویند زنده زنده پوست او را کندند. بعدسرش را بریدند و پوست او را پر از کاه کرده به یکی از دروازه های شهر گندیشاپور خوزستان بیاویختند (275 یا 276 میلادی) و از آن پس آن دروازه به باب مانی موسوم گشت.

مانی مخترع خط جدید هم بوده دارای حروف مصوته، که کتابهای مانویان پارتی زبان و پارسیک زبان و سغدی زبان و غیره به آن خط که مشتق از سریانی و ساده تر از آن است، نوشته شده. مانی 6 کتاب نوشته و منشورهای بسیار به اصحاب و پیروان خود و شاید دیگران هم فرستاده که اسامی عده ای از آنها در ضمن فهرست 76 رساله مانی و اصحاب او در کتاب الفهرست ابن ندیم به ما رسیده است. پنج کتاب را به زبان آرامی شرقی (که مانی در سرزمین آنان بزرگ شده بود) نوشته و یک کتاب هم به نام "شاهپورگان" به پارسیک یعنی زبان جنوب غربی ایران نگاشته که بیشتر مندرجات آن راجع به معاد بوده است. یکی از کتابهای مانی معروف به "سفر الجبابره" است که قطعاتی از آن به زبانهای ایرانی بدست آمده و در زبان ایرانی به نام کتاب "کوان" [ ک ] خوانده می شد که جمع "کو" و مشتق از لغت اوستائی "کوی" [ ک ] است که در زمان ساسانیان به معنی "جبار" استعمال می شده است. دیگر "کنزالاحیاء"، "سفرالاسرار"، "فرقماطیا" که در مآخذ ایرانی ظاهراً "بنگاهیک" و در لاتینی شاید همان "اپیستو لاخوندار منتاء" معروف است. دیگر انجیل زنده یا انجیل مانی را باید نام برد. این کتاب که قطعاتی از آن در آثار تورفان بدست آمده بر 22 قسمت مطابق 22 حرف تهجی آرامی بنا شده بوده است، و ظاهراً یک جلد آلبوم تصاویر که مبین و نشان دهنده مطالب کتاب بوده و در یونانی "ایقون" و در زبان پارتی "اردهنگ" و در پارسیک "ارتنگ" و در قبطی "ایفونس" و در کتابهای مانوی چینی "تصویر دو اصل بزرگ" نامیده می شد.


آخرین ویرایش: - -

 
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:27 ب.ظ

Kudos, Numerous info!

cheap 20mg levitra vardenafil levitra generic buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra levitra generic levitra without a doctor prescription levitra online
دوشنبه 9 مهر 1397 11:47 ب.ظ

Useful information. Regards.
prezzo di cialis in bulgaria only here cialis pills how to buy cialis online usa usa cialis online generic cialis pill online cialis 5mg billiger cialis in sconto we choice cialis pfizer india fast cialis online cialis e hiv
شنبه 7 مهر 1397 06:34 ب.ظ

This is nicely put! .
we recommend cheapest cialis cialis 5mg how do cialis pills work cialis rezeptfrei sterreich canadian discount cialis walgreens price for cialis cialis per paypa cialis sans ordonnance calis cost of cialis per pill
جمعه 6 مهر 1397 06:10 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of advice!

generic cialis levitra cialis diario compra order generic cialis online cialis generico milano cialis for bph cialis 20 mg best price costo in farmacia cialis cialis generika cialis venta a domicilio generico cialis mexico
شنبه 31 شهریور 1397 01:32 ب.ظ

Superb forum posts, Appreciate it!
canadian government approved pharmacies reputable canadian prescriptions online buy viagrow prescriptions from canada without drugstore online reviews top rated canadian pharmacies online canadian medications online drugstore online shopping reviews best canadian pharmacies online best canadian mail order pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:10 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cheap generic viagra pills online online viagra no prescription buy a viagra online is sildenafil generic purchase viagra online uk viagra pharmacy uk blue pills online pharmacy for viagra sildenafil prices uk buy viagra for men
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:00 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis efficacit tadalafil generic price cialis per pill price cialis best price cialis wal mart pharmacy cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg buy prix cialis once a da cialis 200 dollar savings card
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:27 ق.ظ

You actually suggested this superbly!
cialis 5 effetti collaterali canadian discount cialis sublingual cialis online wow cialis 20 cialis soft tabs for sale compare prices cialis uk cialis rezeptfrei sterreich click here take cialis buy name brand cialis on line buying cialis on internet
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:28 ق.ظ

You mentioned that perfectly!
buy kamagra viagra viagra no prescription sildenafil citrate tablets where to buy real viagra buy real viagra online uk viagra purchase uk buy viagra online with paypal viagra online canadian pharmacy sildenafil viagra price of viagra tablets
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:27 ق.ظ

Kudos, An abundance of knowledge.

interactions for cialis the best site cialis tablets cialis 10mg prix pharmaci if a woman takes a mans cialis cialis 30 day sample cialis prezzo al pubblico prices for cialis 50mg click here to buy cialis tadalafil 10 mg ou trouver cialis sur le net
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:59 ب.ظ

Amazing data. Appreciate it!
generic cialis 20mg tablets cilas cialis 5 mg para diabeticos cialis tadalafil cialis per paypa price cialis wal mart pharmacy cialis online nederland if a woman takes a mans cialis cialis for bph cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:59 ق.ظ

You expressed this effectively!
sildenafil tablets online viagra online pharmacy levitra online pharmacy viagra canadian viagra online generic pharmacy online buying viagra without a prescription buy viagra china generic viagra uk online age to buy viagra how old do you have to be to buy viagra
جمعه 17 فروردین 1397 05:19 ب.ظ

Truly lots of wonderful data!
interactions for cialis cialis pills boards buy cialis uk no prescription if a woman takes a mans cialis cialis great britain effetti del cialis trusted tabled cialis softabs cialis daily new zealand rx cialis para comprar venta de cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 12:39 ب.ظ

You actually revealed it really well.
cialis manufacturer coupon india cialis 100mg cost low dose cialis blood pressure cialis farmacias guadalajara acquistare cialis internet cialis rezeptfrei sterreich cialis arginine interactio cialis super acti cialis therapie viagra vs cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:01 ب.ظ

Thank you, Awesome information!
buy online cialis 5mg where to buy cialis in ontario cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen wo cialis 5mg cialis lilly tadalafi tadalafil 10 mg look here cialis order on line cialis 200 dollar savings card cialis et insomni
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:56 ب.ظ
با توجه به مطالب و مقالات بسیار زیاد، شما تا به حال هر گونه مسائل مربوط به پلاگین یا نقض حق نسخه برداری را رعایت کرده اید؟
وبسایت من مقدار زیادی از محتوای منحصر به فرد من را دارد
من خودم نوشته ام یا برون سپاری شده اما به نظر می رسد بسیاری از آن ظاهر آن را
در سراسر وب بدون مجوز من آیا می دانید هر راه حل برای کمک به کاهش محتوا از پاره شدن؟
من قطعا از آن قدردانی میکنم
شنبه 18 شهریور 1396 07:31 ب.ظ
What's up Dear, are you in fact visiting this site regularly, if
so afterward you will absolutely obtain pleasant experience.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:09 ب.ظ
continuously i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I
am reading at this time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر